IČ: 62309838

Ing.Jiří Motan - ARADON

Co vlastně obnáší měření  "bytového radonu" ?

Celé měření se dá rozdělit na dvě části, které jsou popsány níže. Měření "bytového radonu" se provádí výhradně v objektu, ve kterém již nebudou žádným způsobem ovlivňovány možnosti "šíření radonu" t.j. nebudou již prováděny žádné další stavební práce, jako je např. výměna oken (předpokládá se existence funkčních oken), instalované dveře jednotlivých místností, pokládání linolea. Tyto požadavky by měly být splněny pokud možno i v místnostech, které nelze označit za "pobytové" a měření se v nich tedy nemusí provádět. Jak si možná pamatujete ze školy radon (Rn) je jeden z vzácných plynů a tedy nedodržení výše uvedených podmínek ovlivňuje klimatické podmínky v objektu, a tedy i proudění vzduchu a následně naměřené hodnoty.

1) Co budeme dělat u Vás

Naše práce u Vás bude představovat umístění čidel, která musí zůstat na místě po dobu minimálně 7 dnů, vyplnění formuláře našim pracovníkem obsahující popis objektu a dalších ovlivňujících faktorů a změření záření gama.

Naše čidla obsahují tzv. elektret, což je metoda založená na prokázaném vztahu mezi radonem a statickým nábojem. Elektrety jsou nabity na několik set Voltů. Dotyk na citlivou plochu elektretu není v žádném případě životu nebezpečný, a tato plocha není ani volně přístupná, ale elektret bude tímto poškozen a měření znehodnoceno, stejně tak, jako při pádu čidla na zem. Elektrety nejsou žádným způsobem připojeny k elektrické síti. Elektrety se umisťují do obytných a pobytových místností a nebrání standardnímu využití objektu.

2) Co se děje v zákulisí

Na základě hodnot získaných za pomoci čidel, a popisu objektu se provede vcelku komplikovaný výpočet, jehož výsledkem je protokol, který většinou předkládáte stavebnímu úřadu.

 

OAR - objemová aktivita radonu

Měření OAR v místnostech