IČ: 62309838

Ing.Jiří Motan - ARADON

Toto měření lze stejně jako měření OAR rozdělit na činnost prováděnou u Vás a na následné vyhodnocování získaných podkladů tj.

1) Co budeme dělat u Vás

Naše práce na Vašem pozemku bude spočívat zejména v odebrání vzorků půdního vzduchu, což se provádí za pomoci trubky, která se zatluče do hloubky 80cm a následným povytažením se uvolní špice umístěná v této trubce. Špice zůstává v zemi, zatím co tyč se dá použít opakovaně. Po uvolnění špice z trubky, se provede odebrání půdního vzduchu za pomoci "žanety" do Lukasových komůrek. Měření radonu na pozemku určeném pro stavbu běžného rodinného domu zabere přibližně 1 hod v závislosti na propustnosti (zrnitosti) zeminy tohoto pozemku. Zjištění plynopropustnosti nebo odebrání vzorku zeminy pro zjištění propustnosti, je další úkon který je nutno provést.

Vzhledem k nutnosti odebrání vzorků půdního vzduchu a tedy i času k tomu potřebnému, dovoluji si Vás upozornit, že pro toto měření není nutná Vaše přítomnost, je ale samozřejmě nutné zajistit nám přístup na měřený pozemek.

2) Co se děje v zákulisí

V naší laboratoři jsou za pomoci měřícího přístroje zjištěny hodnoty obsahu radonu v jednotlivých Lukasových komůrkách a následně za pomoci statistického výpočtu je určena objemová aktivita radonu pro daný pozemek. Součástí měření, je i zjištění plynopropustnosti podloží.

Na základě zjištěné objemové aktivity radonu a plynopropustnosti podloží se určí radonový index pozemku, což je vlastně určení, jak kvalitní musí být protiradonová opatření a tedy jakým způsobem má být navrhnut projekt budovy.

Hodnocení základových půd z hlediska rizika pronikání radonu do budov