IČ: 62309838

Ing.Jiří Motan - ARADON

Kontakt

Měření většinou provádíme bez písemné objednávky tj. na základě telefonátu příp. e-mailu. Připravte si proto prosím k telefonu nebo uveďte v e-meilu katastrální území a parcelní číslo pozemku, který má být měřen, případně též GPS souřadnice. Pokud má být předmětem měření více staveb (pozemků), upozorněte nás již při objednání! Má-li být provedeno měření ve Vaší nepřítomnosti, je podmínkou zpřístupnění pozemku a vyznačení hranic stavby na pozemku příp. zaslání situačního snímku.

Ing.Jiří Motan - aradon

Mládežnická 6

73601 Havířov - Podlesí

Kontakt:

Telefon: (+420) 596 435 958

Mobil: (+420) 602 769 913

E-mail: info@aradon.cz

Co si připravit pro objednáNí

Ing.Jiří Motan—aradon