IČ: 62309838

Ing.Jiří Motan - ARADON

Sázíme na rychlost a spolehlivost

Profil firmy ARADON

Firma ARADON vznikla v roce 1995 jako sdružení fyzických osob zpočátku pro potřeby měření radonu, později byla vybídnuta státní správou k rozšíření činnosti směřující k naplnění požadavků vznikajícího Atomového zákona pro oblast RTG zařízení ve zdravotnictví.

Pracovníci firmy jsou bývalými dlouholetými zaměstnanci Státní zkušebny odboru ergonomie. Pracovali řadu let v oblasti ionizujícího záření a ze zkušebny jsou seznámeni a vycvičeni v pečlivosti při prováděných měřeních.

Vysoká odborná kvalifikace pracovníků firmy je samozřejmostí, stejně jako je samozřejmostí, že každý dbá o svůj odborný růst. Dobré pracovní vztahy ve firmě spolupůsobí na celý proces zkoušení.

Jakost zkoušek je rovněž ovlivňována měřícím zařízením, kterému je proto trvale věnována potřebná pozornost, pravidelně se hodnotí jeho stav a určuje strategie při vybavování novým zařízením pro měření parametrů i zpracování dat.

Dodržování všech zásad systému jakosti snižuje na minimum možnost výskytu chyb a tím i reklamací ze strany zákazníka a je tudíž v zájmu všech pracovníků trvale zvyšovat úroveň a jakost všech prací.

Ing.Jiří Motan - aradon

Mládežnická 6

73601 Havířov - Podlesí

Kontakt:

Telefon: (+420) 596 435 958

Mobil: (+420) 602 769 913

E-mail: info@aradon.cz